SOLARIS®
Куда едем?
Детский отдых Об агентстве Важная информация Партнеры Образец договора Отзывы
 

Знайти готель

Дата заїзду

Дата виїзду

Курсы валют Курсы валют
Аэропорт Борисполь - Расписание рейсов
Укрзализница - Расписание поездов
Поиск и бронирование авиабилетов

ДОГОВІР
Договір має Додаток на 1 аркуші, який підписується до підписання Договору та є його невід’ємною частиною.
м. Київ “____” ________ 2008р. СПД Петрова В.А. “SOLARIS” (надалі ВИКОНАВЕЦЬ), який діє на підставі Свідоцтва серія В00 № 884483 від 26.06.2003 р. та Ліцензії ДТАУ серія АВ № 081834 від 16.06.2006 року, в особі директора Петрової Валентини Анатоліївни, з однієї сторони, та гр., (надалі ЗАМОВНИК), з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 1.1.ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання за дорученням ЗАМОВНИКА надання послуг з бронювання туру у виробника турпослуг за згодженими з ЗАМОВНИКОМ умовами та ціною, індивідуально або в складі туристичної групи. ЗАМОВНИК зобов’язується до початку туру виконати необхідні вимоги Додатку №1, своєчасно оплатити послуги та отримати документи необхідні для здійснення поїздки на себе і на осіб, що з ним виїжджають: № п/п Прізвище та ім’я за закордонним паспортом (латинськими літерами) Дата народження № закордонного паспорту Действителен до 2. ПЕРЕЛІК ЗАМОВЛЕНИХ ПОСЛУГ. ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ. 2.1. № п/п Умови поїздки та найменування послуг Відмітка про замовлення 1 Маршрут Київ - _____________ - Київ 2 Готель 3 Терміни 4 Тип номеру, його розташування 5 Розміщення 6 Харчування 7 Вид транспорту, авіакомпанія, клас місць Авіа, економ-клас, 8 Розклад авіа перевезень на день підписання договору* 9 Трансфер 10 Види страхування Медичне, нещасний випадок 11 Візова підтримка 12 Послуги перекладача Ні 13 Послуги індивідуального гіда Ні 14 Інформація про країну, куди виїжджає ЗАМОВНИК Письмово отримано 15 Інструктаж згідно Закону „Про туризм” Додаток підписано * Розклад авіа перевезень може змінюватись! Довідка а/п „Бориспіль” 490 4777!!! 2.2. Загальна вартість замовлених послуг складає за прайсом туроператора зі знижкою доларів США (Євро). 2.2.1.Оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ +1%, як що ціна вказана в доларах та за курсом НБУ+2% в Євро, та перераховується за усередненим готівковим ринковим курсом на день підтвердження замовлення. На день підписання Договору складає: (НБУ курс грн. за 1 долар США, за 1 евро; УГР курс грн. за 1 долар США, за 1 евро). При цьому загальна сума уточнюється на час остаточного розрахунку.** 2.2.2. Передплата становить грн. 00 коп. 2.2.3. Остаточний вартість туру на „ ” березня 2008 року складає: грн. коп., (Курс на день підтвердження замовлення грн. за 1 долар США, за 1 Євро) 2.2.4. Остаточний розрахунок з ВИКОНАВЦЕМ має бути проведений не пізніше 24 годин після отримання підтвердження бронювання. * Cтягується виключно за вимогою туроператора. ** Вартість туру може бути змінена згідно Закону “Про туризм” при наступних умовах: 1) погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі; 2) непередбачене збільшення транспортних тарифів; 3) введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів; 4) різка зміна курсу національних валют 2.2.5. Якщо збільшення вартості замовлених послуг не перевищує 5% встановленої цім договором на день підтвердження замовлення, договір може бути розірваний тільки за згодою обох сторін при відшкодуванні ВИКОНАВЦЮ фактично понесених витрат. 3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН. 3.1 Обов’язки ВИКОНАВЦЯ: 3.1.1. Інформувати ЗАМОВНИКА в повному обсязі про умови, терміни та вартість поїздки (Додаток №1 до Договору). 3.1.2. Вносити зміни в п. 2.1 за згодою з ЗАМОВНИКОМ. 3.1.3. Підтвердити виконання замовлених послуг не пізніше 3 діб після підписання договору, та не пізніше 24 годин до початку поїздки при замовленні послуг менш ніж за 3 доби до початку поїздки. 3.1.4. Не пізніше 2-х годин до початку поїздки передати документи ЗАМОВНИКУ. Документи на автобусні та ж/д групові тури передаються на початку подорожі. 3.1.5. Надати ЗАМОВНИКУ письмову інформацію про країну, в яку здійснюється поїздка. 3.1.6. Передати на протязі 24 годин документи, перелічені в п. 4.2 цього договору туроператору та контролювати їх розгляд у терміни передбачені законодавством України. 3.2.Обов’язки ЗАМОВНИКА: 3.2.1. При підписанні цього договору надати ВИКОНАВЦЮ документи, які необхідні для виконання послуг з придбання туру. 3.2.2. У встановлений виконавцем термім до „___„ ______2008 року надати документи для відкриття віз (Перелік необхідних документів та бланк анкети для відкриття візи отримано). При заповненні анкет надавати тільки достовірні відомості. 3.2.3. Провести остаточний розрахунок з туроператором, сплативши суму за п. 2.2.3 цього Договору не пізніше 24 годин після отримання підтвердження бронювання. Підтвердження надається за вказаними ЗАМОВНИКОМ та записаними в цей Договір телефонами. В разі не проведення вчасно розрахунку, ВИКОНАВЕЦЬ має право анулювати тур. При цьому ЗАМОВНИК сплачує штрафи передбачені п.п.5.1, 5.2,5.3, 5.4 цього Договору. 3.2.4.* Отримати документи для здійснення подорожі на себе та на всіх осіб, які вказані в п. 1.1 цього договору “___”_______ 2008р., але не пізніше ніж за 2 години до початку подорожі в аеропорту відправлення. 3.2.5. В залежності від обраного для поїздки транспорту прибути не пізніше ніж за 2 години в аеропорт відправлення, за 1 годину на вокзал чи порт та за ½ години до місця відправлення автобуса. 3.2.6. При відмові від поїздки інформувати ВИКОНАВЦЯ виключно у письмовій формі. 3.2.7. Дотримуватись Законів і норм поведінки, прийнятих в країні перебування, а також виконувати програму поїздки. 3.2.8. Своєчасно та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування. 3.2.9. В разі отримання самостійно в’їздної візи при проходженні паспортного контролю сплатити її вартість. 3.2.10. Ознайомити з Додатком №1 Договору та виконати всі необхідні його умови всім особам, які вказані в п. 1.1 Договору та нести повну відповідальність за виконання п.3.2.1-3.2.9 Договору та Додатку №1 за всіх осіб, які вказані в п. 1.1 Договору. *п. 3.2.4. заповнюється в разі здійснення авіа подорожі. 4.УМОВИ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕНАДАНІ ПОСЛУГИ. 4.1. ЗАМОВНИК ознайомлений та згодний з умовами подорожі та послугами, які буде надано під час тимчасового перебування за кордоном. 4.2. У випадку невиконання умов цього Договору зі сторони ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги, але не більше 100% вартості оплачених послуг. 4.3. Для повернення коштів за ненадані або недодані тур послуги, замовлення яких було підтверджено ваучером, ЗАМОВНИК письмово, не пізніше 14-ти денного терміну після закінчення подорожі, подає ВИКОНАВЦЮ ксерокопію свого екземпляру Договору, заяву , яка містить ім’я, дату, адресу, місце тимчасового перебування під час подорожі, перелік ненаданих або недоданих послуг, перелічених у ваучері та складений на місці акт, що підписаний ЗАМОВНИКОМ, уповноваженою особою організації , яка надавала послуги та представником приймаючої сторони чи інші документи, які підтверджують факт ненадання чи недодання замовлених послуг згідно отриманого у ВИКОНАВЦЯ ваучера. Після закінчення 14-ти денного терміну та/або при відсутності документів, які підтверджують факт ненадання або недодання послуг, перелічених у ваучері , претензії ВИКОНАВЦЕМ не приймаються. 4.4. Якщо поїздка анульована з вини ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИКУ, повертається фактично сплачена вартість замовлених послуг та сплачена вартість послуг ВИКОНАВЦЯ. 4.5. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за не виконання вимог Додатку №1, чинність закордонного паспорту і інших виїзних документів ЗАМОВНИКА та осіб, вказаних в п.1.1. Чинність закордонного паспорту та інших проїзних документів можуть встановити тільки компетентні органи (посольства, працівники прикордонних служб і т.і.). У випадку невиїзду ЗАМОВНИКА чи осіб вказаних в п.1.1 з причин не виконання умов Додатку №1, нечинного паспорту і інших виїзних документів, рішень компетентних органів або власної відмови від туру з якихось власних причин всі фінансові витрати по поїздці несе ЗАМОВНИК в тому числі і за осіб вказаних в п.1.1. Договору. 4.6. При настанні страхового випадку претензії по збитках ЗАМОВНИК пред’являє в страхову компанію в межах обумовлених страховим полісом. 4.7. Відповідальність за порушення вимог митних служб, інших державних компетентних органів, за порушення правил перетину Державного кордону України, або країни тимчасового перебування, транзиту, що робить неможливим прибуття ЗАМОВНИКА чи осіб вказаних в п. 1.1. до місця перебування, несе ЗАМОВНИК, у таких випадках вартість поїздки та вартість послуг по її організації ВИКОНАВЦЕМ не повертаються. 4.8. За відмову або затримку посольств у видачі в’їздних та транзитних віз ЗАМОВНИКУ, ВИКОНАВЕЦЬ відповідальності не несе. В цьому випадку ЗАМОВНИК сплачує послуги з організації поїздки та всі фактичні витрати, які поніс ВИКОНАВЕЦЬ. 4.9.За несвоєчасне надання ВИКОНАВЦЮ необхідних для відкриття віз документів та в зв’язку з цим неможливістю ВИКОНАВЦЯ відкрити своєчасно візи з подальшою вимушеною ануляцією туру з вини ЗАМОВНИКА, ЗАМОВНИК компенсує ВИКОНАВЦЮ всі фактично понесені витрати, включаючи послуги ВИКОНАВЦЯ. 4.9. Відповідальність за неякісне обслуговування, затримку, заміну або відміну авіарейсів, наземного або водного транспорту несуть транспортні компанії та компенсують втрати у зв’язку зі зміною замовлених послуг згідно з чинним законодавством. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за якість та належне виконання послуг транспортних та страхових компаній, які ЗАМОВНИК сплатив та про що отримав у ВИКОНАВЦЯ спеціальні документи (авіаквитки, страхові поліси). 4.10. ВИКОНАВЕЦЬ не компенсує вартість послуг (у тому числі вартість авіа квитків), якими ЗАМОВНИК не скористався на свій розсуд або з своєї вини та не компенсує витрати за послуги, які виходять за межі обумовлених ваучером в тому числі з причини хвороби туриста, підтвердженої відповідними медичними довідками. 4.11. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за недоторканість багажу, документів та цінних речей ЗАМОВНИКА. 4.12. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за відсутність зв’язку з ЗАМОВНИКОМ. 5.УМОВИ АНУЛЯЦІЇ ЗДІЙСНЕНОГО ЗАМОВНИКОМ ЗАМОВЛЕННЯ. 5.1. ЗАМОВНИК має право відмовитись від заброньованої поїздки без штрафних санкцій. В разі відмови від заброньованого туру, ЗАМОВНИК сплачує штраф ВИКОНАВЦЮ у розмірі 12% загальної вартості туру. 5.2. У випадку порушення умов цього договору зі сторони ЗАМОВНИКА у термін менш ніж 30 діб ЗАМОВНИК сплачує 12% загальної вартості туру, вартість виписаного страхового полісу, сплаченого консульського збору, вартість послуг з відкриття візи, вартість викуплених авіаквитків на регулярні рейси, замовлених і/або викуплених квитків на чартерні рейси, викуплених ж/д квитків та вартість автобусного перевезення (в разі замовлення автобусного туру), крім цього ВИКОНАВЕЦЬ вираховує з ЗАМОВНИКА вартість фактично понесених витрат та штрафи у наступному порядку*: 25% вартості замовлених послуг, згідно п.2.1 цьго Договору, за 25-29 діб до початку поїздки; 50% за 18-25 діб до початку поїздки; 75% - за 10-18 діб до початку поїздки; 100% менш ніж за 10 діб до початку поїздки. 5.3. Зміна готелю, типу проживання або термінів поїздки з ініціативи ЗАМОВНИКА є відмовою від попереднього бронювання, яке приймається ВИКОНАВЦЕМ виключно у письмовій формі. Всі перелічені зміни проводяться шляхом оформлення нового замовлення. При цьому витрати пов’язані з виконанням попереднього замовлення відшкодовуються в повному обсязі з ЗАМОВНИКА згідно п. 5.1 та 5.2 цього договору. 5.4. У випадку пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки кожен несе відповідальність самостійно, згідно законодавства країни перебування. * Штрафи за заброньовані тури на період свят, канікул, карнавалів, виставок та таке інше, які проходять в Україні або в країні подорожі становлять100% вартості туру і всіх замовлених послуг з моменту підтвердження бронювання. 6. ПОРЯДОК ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ. 6.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний дотримуватись правил та Законів України, що регулюють перетин Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших держав, через або до яких прямує ЗАМОВНИК чи особи визначені п. 1.1 цього договору. 6.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за рішення прикордонних служб країн, в які, або через які подорожує ЗАМОВНИК та особи визначені п. 1.1 цього договору, про неможливість в’їзду ЗАМОВНИКА або осіб визначених п. 1.1 цього договору на територію цих держав. У цьому випадку ЗАМОВНИК несе витрати пов’язані з поверненням його або вищезгаданих осіб самостійно, без компенсацій зі сторони ВИКОНАВЦЯ. 7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК. 7.1. Всі суперечки, які можуть виникнути під час виконання цього договору, сторони зобов’язуються вирішити шляхом двосторонніх переговорів, а у випадку недосягнення згоди-згідно чинного законодавства України. 8. ФОРС-МАЖОР. 8.1.ВИКОНАВЕЦЬ і ЗАМОВНИК звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по цьому договору, якщо таке невиконання є наслідком обставин непереборної та не передбачуваної сили: землетрус, повінь, пожежа, тайфун, ураган, сніговий замет, військові дії, масові захворювання, страйки, а також обмеження ввозу та вивозу, забороною торгівельних операцій з деякими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій та інших подій, які не залежать від волі сторін. Перелічені події повинні бути надзвичайними, непередбачуваними та мати непереборну силу, повинні бути встановлені державною владою, виникнути після підписання цього договору. При настанні таких обставин сторони повинні негайно повідомити одна одну у письмовому вигляді, при цьому терміни виконання обов’язків по цьому договору зміщаються на термін, під час яких діють перелічені події. 9. ДОДАТКОВІ УМОВИ. 9.1.У випадку непередбачених дій приймаючої сторони, підтверджених письмово (відмови в наданні раніше заброньованих місць, зміни термінів заїзду, тощо), а також у випадку затримки видачі віз Посольством, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право переносу терміну поїздки. У такому випадку ЗАМОВНИК залишає за собою право вибору запропонованого варіанту переносу терміну поїздки, або повернення коштів, які отримав ВИКОНАВЕЦЬ від ЗАМОВНИКА в зв’язку з цією поїздкою, крім коштів за фактично виконані роботи. 9.2. ЗАМОВНИК несе повну відповідальність за осіб, що перелічені в п.1.1 цього договору, може представляти їхні інтереси у випадку виникнення суперечок і несе повну матеріальну відповідальність за виконання цими особами всіх умов підписаного ЗАМОВНИКОМ договору. 9.3.ЗАМОВНИК ознайомлений з вимогами що до документів, необхідних для подорожі, місцевими та національними особливостями країни подорожі, умовами та правилами авіа перевезень, проходження паспортного та митного контролю, зустрічі в країні подорожі, трансферу, проживання, харчування, страхування. 9.4. ВИКОНАВЕЦЬ І ЗАМОВНИК не мають право передавати свої права та обовязки, прийняті за цим Договором третім особам. 9.5. Розмір фінансової гарантії ВИКОНАВЦЯ (турагента) складає 2000 (дві тисячі) Євро. 10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. 10.1. Цей договір починає діяти з моменту підписання і діє 14 діб від дати повернення ЗАМОВНИКА з зазначеної у Договорі подорожі. 10.2. Цей договір складено українською мовою на 3-х сторінках у 2-х примірниках, по одному примірнику для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу. 10.3. Крім цього договору між сторонами не має ніяких інших домовленостей. 11. АДРЕСИ СТОРІН. ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
Для физичеких лиц

044.247.44.97
044.531.35.35

solaris@solaris.kiev.ua solaris@solaris.tc

03150, Киев, ул.Горького 122, офис 9

Карта проезда

Консультация online:
Леся icq297744217(sdfsdf)
Валентина icq375967155(sdfsdf)
Ира icq466878119(sdfsdf)

 
Экспресс-запрос
Детальный запрос
Ф.И.О.
Телефон
Е-mail
Текст запроса
Введите символы:
Агентство Промышленных Новостей